اسپرینکلر چیست؟

اسپرینکلر چیست؟ اسپرینکلر آتش (انگلیسی: Fire sprinkler) جزیی از سامانه پاششی اطفاء حریق است و زمانی که اثری از آتش‌سوزی را تشخیص دهد، مانند وقتی … “اسپرینکلر چیست؟”