مشخصات لوله‌های فویل‌دار آذین

مشخصات لوله‌های آذین: راهنمای انتخاب لوله‌های آذین (سرد و گرم):   کد سایز متراژ در بسته ۱۰۱۰۸ ۲۰mm ۱۲۰ ۱۰۱۱۰ ۲۵mm ۱۰۰ ۱۰۱۱۲ ۳۲mm ۶۰ … “مشخصات لوله‌های فویل‌دار آذین”