قیمت جدید لوله آذین (اطلاعیه‌ی مهم)

اطلعیه: تغییرات قیمت و تغییر نوع فروش اطلاعیه در مورد فروش محصولات آذین گروه صنایع گیتی‌پسند و قیمت جدید آن   سلام؛ امروز شرکت صنایع … “قیمت جدید لوله آذین (اطلاعیه‌ی مهم)”

مشخصات لوله‌های آذین

مشخصات لوله‌های آذین: راهنمای انتخاب لوله‌های آذین (سرد و گرم):   کد سایز متراژ در بسته ۱۰۰۰۸ ۲۰mm ۱۴۰ ۱۰۰۱۰ ۲۵mm ۱۰۰ ۱۰۰۱۲ ۳۲mm ۸۰ … “مشخصات لوله‌های آذین”