پوش فیت چیست؟

پوش فیت سیستم لوله‌کشی فاضلاب ساختمانی است که هر یک از اتصالات و لوله ها در یک سو دارای سوکتی می باشد. که در آن یک حلقه‌ی آب‌بندی … “پوش فیت چیست؟”